Thẻ: đàn ông TQ

So sánh giữa con trai Trung Quốc và con trai Việt Nam


Video này được làm từ cảm nhận bản thân, không mang ý kiến thù địch hay mục đích chính trị nào.

Hãy cũng học tiếng Trung online xem và cảm nhận nhé.